Terug naar Nieuwsbrief

Internationale conferentie
vervolg


Begin maart aan het slot van de internationale heggenconferentie Joining Hands on Hedges is de Declaratie van Boxmeer ondertekend. Ondertekenaars waren Ierland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Lees hier de ambitieuze verklaring over de inzet voor meer en goed onderhouden heggen. Wat is er vervolgens gebeurd in de diverse landen?

De Nederlandse delegatie onder leiding van Louis Dolmans (Heg & Landschap) heeft er geen gras over laten groeien en een ambitieus plan uitgewerkt Towards Action Netherlands, met concrete doelen v.w.b. de aanplant, herstel en heggenvlechten en wel met groeiscenario. Met het oog op de inhoud van het nieuwe Europese landbouwbeleid heeft de Nederlandse delegatie het initiatief genomen om EU-commissaris Frans Timmermans en Janusz Wojciechowski (landbouw) en de EU-parlementsleden met landbouw en biodiversiteit in hun portefeuille, een brief te schrijven (met begeleidend filmpje) met een pleidooi voor behoud en herstel van landschapselementen, het cultuurlandschap (oud en nieuw) en daarmee het tij te keren van de almaar teruglopende biodiversiteit. De landbouwcommissaris antwoordde hierop dat behoud en herstel van traditionele landschapselementen sterker dan voorheen in het nieuwe EU-landbouwbeleid vorm krijgt. Elke lidstaat zal in de vorm van een strategisch plan e.e.a. nader dienen uit te werken aan de EU-commissie dienen voor te leggen en nodigt de schrijvers uit tot blijvende ondersteuning!

Inmiddels is de heer Ulrich Pieper (Nieheimer Flechthecke) ook actief in het bewerken van de politiek en heeft hij een Duits EU-parlementslid op bezoek gehad. Nieheim is een klein plekje op de grote Duitse kaart, maar Ulrich’s enthousiasme en energie kent geen grenzen. In Ierland gaat het iets formeler toe. De National Irish Hedgelaying Association wordt geherstructureerd wat de plannenmakerij op dit moment niet bevorderd. In België is geen sprake van een nationale heggenorganisatie en zal het plan waarschijnlijk gebaseerd worden op de inzet van regionale landschapsorganisaties. Grote landen hebben zo hun voor en nadelen. De Franse deelnemers van het Maison Botanique uit Boursay, overleggen nog met de nationale organisatie voor landelijke bomen en agroforestry  (Association Francaise Arbres Champêtres et Agroforesteries), een recente fusie waarmee het woord haies (heggen) uit de titel verdwenen is. De Engelsen zijn druk bezig hun plannen en vooral de organisatie voor de internationale bijeenkomst begin 2021 vorm te geven. Daar waar bij ons korte lijnen mogelijk zijn, is dat in een groot land met een nationale en vele regionale organisaties en belangen, niet zo eenvoudig. Een uitdaging zo gezegd. We hopen niettemin binnen niet al te lange tijd alle plannen, kort dan wel uitgewerkt, bijeen te hebben zodat de bijlage van de Declaratie van Boxmeer gereed is.
Terug naar Nieuwsbrief