Terug naar Nieuwsbrief

Boomplantprogramma 2020-2021
doe mee en liefst snel!


Ook komend seizoen, ondanks de Covid-19 problemen, weer een boomplantprogramma. Het wordt het tweede van de nieuwe driejarige sponsorovereenkomst met de Fondation Yves Rocher. De aankondiging is dit jaar vroeger dan gebruikelijk. De reden ervoor is dat we vroeg willen leveren zodat deelnemers ook vroeg kunnen planten EN dat het aanbod op de bomenmarkt beperkt is. Op=op, dus hoe eerder we kunnen reserveren, des te meer kans dat we kunnen leveren wat onze deelnemers graag zouden ontvangen.

Het hoofddoel van het door de Fondation Yves Rocher ondersteunde boomplantprogramma is het versterken van de biodiversiteit door het planten van inheemse struiken en bomen. Bijvoorbeeld in de vorm van heggen, bosjes of een houtkant. Als Heg & Landschap willen we daarbij vooral initiatieven ondersteunen die zich richten op:
  • Aanleg voedselbossen, permacultuur, ecologische tuinderijen;
  • Integratie van bomen in agrarische bedrijfsvoering (zoals agroforestry, loofvoedering vee);
  • Aanleg van bomen en struiken in ecologische wijken en in parken;
  • Planten langs publiek toegankelijke wandelpaden;
  • Boomplantdagen door scholen;
  • Sociale acties zoals aanleg heggen rond moestuin verzorgingshuis, vergroening schoolpleinen;
  • Herstel van cultuurlandschap.
De informatie over het komend seizoen is te vinden op onze website, vanaf vrijdag 18 september. Voor alle duidelijkheid: we leveren enkel inheemse bomen en struiken. Indien beschikbaar van (gecertificeerd) autochtone herkomst. Het gaat steeds over 2-jarig plantgoed dat wil zeggen dat afhankelijk van de soort en de groei, planten die 60-120 cm lang zijn. Het is plantgoed met kale wortels, d.w.z. geen kluit grond om de wortels.  

Op onze website staan de voorwaarden waaraan deelnemers dienen te voldoen. Daar vind je ook een tweetal formulieren dat ingevuld en opgestuurd dient te worden. Een formulier is de bestellijst, het andere formulier is voor enkele basisgegevens en het verzoek kort aan te geven waarvoor het plantgoed bedoeld is.

Verdeling plantgoed bij aanleg heggen rond moestuincomplex van de Lentse Aarde.


We verstrekken ook graag (kosteloos) advies bijvoorbeeld v.w.b. soortenkeuze, aanplant e.d. Voor initiatieven op wat grotere schaal (buurt, stichting, …) willen we met alle plezier een presentatie verzorgen over het programma, aanplant en beheer. Over soorten, de aanplant en het onderhoud heeft onze stichting ook een tweetal boeken uitgegeven, Rijk Heggenlandschap en Bomen en struiken van hier. Deze zijn hieronder in te zien en kunnen bij ons besteld worden. Klik op onderstaande afbeeldingen om een selectie te bekijken.

  
 
Voor vragen, verzoeken, aanmeldingen kun je terecht bij Lex Roeleveld, info@hegenlandschap.nl.

 
Terug naar Nieuwsbrief