In het Teutoburgerwald, op de Hermansweg bij Knickenhagen/Horn, 02/01/2015. Foto Martien Yland. Bekijk foto.


advies & management

Logo

 • Voor projecten en organisaties in profit- en not-for-profit-sector;
 • Zakelijk, analytisch, en ook creatief, beeldend – met inzet van zowel de linker- als rechterbreinhelft.

Opdrachten uitgevoerd voor onder meer: Slow Food Nederland, Coornhertstichting, stichting Geert Grote Pen, Geert Grote Universiteit, stichting Heg & Landschap, stichting Sesem (Stichting eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en Meer), Wareco Ingenieurs, van Remmen UV-techniek, Stimuland, Trendbureau Overijssel, en voor mede door mijzelf begonnen initiatieven als stichting ycca centre for contemporary art, stichting Rosanne Philippens en Vrienden van de Deventer binnenstad.
Logo

Weisenbach - verbindend licht

 

Tentoonstelling van werk van

Henri Borduin en André Volten

 

Voorpremière van de documentaire Solid Light over het werk van Henri Borduin, van Bernard Leupen

 

Opening: 

zaterdag 25 mei 2019 16:00 uur

De tentoonstelling is van 25 mei tot 6 juli 2019

 

Een initiatief van: 

Henri Borduin en Stichting André Volten

 

Locatie:

Atelier Volten

Poortgebouw, Asterdwarsweg 101031 HR Amsterdam-Noord

 

Download hier de aankondiging.

 

mwfy: advies organisatie en ontwerp catalogus. 
Logo

Tentoonstelling

nul nu

 

De tentoonstelling ‘nulnu’, georganiseerd door de stichting ycca centre for contemporary art, presenteerde werk van twee jonge kunstenaars, de Nederlandse Annesas Appel en de Chinees Lu Xinjian, aangevuld met een aantal werken van de Nulkunstenaars Henk Peeters en herman de vries.

 

 

De tentoonstelling vond plaats van 11 oktober t/m 8 november 2015, in Nieuw Dakota gelegen op de voormalige NDSM-werf aan het Y in Amsterdam-Noord.

 

‘nulnu’ werd geopend door Margriet Schavemaker, Hoofd Collecties en Onderzoek Stedelijk Museum Amsterdam.

 

 

Zowel expositie als catalogus werden financieel mogelijk gemaakt door een ruime ondersteuning van het juridisch en fiscaal advieskantoor Loyens & Loeff in Amsterdam en een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland.


mwfy: organisatie, publiciteit en ontwerp/productie diverse items en catalogus.

Logo

Slow Food

 

 • Slow Food Magazine
  (2009-2017)
  kwartaaluitgave van Slow Food Nederland; vormgeving, productie, bladmanagement;
 • Convivium Slow Food IJsselvallei (2009-2014);
  Bestuurslid, voorzitter;
 • Diversen Slow Food Nederland (2009-2017).
  Ondersteuning marketing, advies en ontwerp huisstijl, inrichting stands op de Salone del Gusto in Turijn, 2012 en 2014. Advies en ondersteuning organisatie Terra Madre Nederland 2011.

MeerLogo

Geert Gote Pen

 

De Stichting Geert Grote Pen reikte in de periode 2011-2015 jaarlijks de Geert Grote Pen uit, een prijs voor de beste masterscriptie filosofie geschreven in de Nederlandse taal.

 

Maar het Nederlands wordt op de universiteiten steeds meer verdrongen door het Engels. Helaas moest de Stichting Geert Grote Pen zich in 2016 opheffen, omdat er te weinig Nederlandstalige filosofische scripties werden geschreven. De Vlaamse filosofiestudent Tomas Serien was de laatste prijswinnaar. Hij ontving op 19 juni 2015 de vijfde en laatste Geert Grote Pen.

 

De prijs bestond uit een bedrag van €2.500, een luxe Watermanvulpen en integrale publicatie van de scriptie in de eerstvolgende Geert Grote Penbundel. Genomineerden konden eveneens in deze bundel hun werk presenteren.

 

De Stichting Geert Grote Pen heeft zich in haar oprichtingsakte uitgesproken voor " (...) bevordering van het gebruik  van het Nederlands in het wetenschappelijk onderwijs, waarbij wij overigens absoluut niet het Engels als lingua franca willen laten verdwijnen. Wel zetten wij ons in voor het gebruik van de moedertaal in de humaniora, de filosofie in het bijzonder, omdat wij menen dat de 'natuurlijke' taal een sleutelrol kan spelen bij het tot uitdrukking brengen van beelden, nuances en fijnzinnigheden. Je eigen taal, het ideale gereedschap voor reflectie op de wereld om je heen."

 

mwfy: publiciteit, website, en ontwerp/boekverzorging GGPen-bundels.

Meer
Logo

Symposia Van nul naar nu

 

De stichting ycca (yssel centre for contemporary art) organiseerde in 2012-2013 twee symposia over de Nul-beweging.

 

Symposium ‘Van nul naar nu: de exploderende waarneming’, op zondag 17 november 2013. In het Kunstenlab te Deventer, met 50 deelnemers.

Over de filosofische betekenis van de Nul-beweging, haar vervaging van disciplines, en wat de werken die daaruit voortkwamen met onze waarneming hebben gedaan.

Met o.a. Franck Gribling en kunstenaarsduo Driessen& Verstappen.

 

Symposium ‘Van nul naar nu’, zondag 21 oktober 2012. 45 gasten uit het hele land waren naar Deventer gekomen voor een ontmoeting met Henk Peeters – beeldend kunstenaar en een van de oprichters van de Nul-groep – en een inleiding van Tijs Visser, directeur van de ZERO foundation in Düsseldorf.

 

mwfy: organisatie, publiciteit en ontwerp logo, flyers en kaarten.
Logo

Reprints van tijdschrift nul=0

 

De stichting ycca (yssel centre for contemporary art) en de ZERO foundation in Düsseldorf verzorgden eind 2014 een heruitgave in facsimile van het tijdschrift nul=0 ‘tijdschrift voor de nieuwe konseptie in de beeldende kunst/revue pour la nouvelle conception artistique/zeitschrift für die neue künstlerische konzeption’, dat werd uitgegeven door Henk Peeters en herman de vries.

 

 

Logo

 

 

Het eerste nummer van nul=0 (serie 1/no. 1) verscheen in november 1961 onder redactie van Henk Peeters, Armando en herman de vries. In april 1963 verscheen het tweede nummer (serie 1/no. 2), met Henk Peeters en herman de vries als redacteuren.

 

In de tijdschriften staan bijdragen van de redacteuren en van onder meer Otto Piene, Günther Uecker, Heinz Mack, Art Ruitenbeek, Bernard Aubertin, Getulio Alviani, Jan Schoonhoven en Hans Sleutelaar. Een groot aantal illustraties in zwart/wit geeft een overzicht van werken van de internationale Nul/Zero-beweging. In 1963 en1964 verschenen de nummers 3 en 4 van revue nul = 0 onder redactie van herman de vries.

 

Logo

 

De reprints verschenen in september 2014 als ‘yccahier1’, bevattend een katern met essays van van de kunsthistorici/kunstpublicisten Petri Leijdekkers, Antoon Melissen en Johan Pas, met een inleiding van Tijs Visser, directeur van de ZERO foundation in Düsseldorf; en een katern met de de reprints van nul=0, serie 1, no. 1 (november 1961) en serie 1, no. 2 (april 1963); cover en binnenwerk overeenkomstig de originele uitgave.


mwfy: ontwerp en productie; drukwerk Pantheon Drukkers Velsen.

Meer 

Sesem

 

De Stichting eigentijds Speelgoedmuseum, Erfgoed en Meer is in 2014 opgericht om plannen te ontwikkelen voor het behoud en de versterking van de museale functie van het met sluiting bedreigde Deventer speelgoedmuseum.

 

Logo

 

Het Sesem-plan – dat eind 2015 aan de Deventer gemeenteraad werd aangeboden – voorzag in versterking van de cultuurhistorisch belangrijke collectie historisch speelgoed, angevuld met een interactieve en hedendaags speelgoedconcept.

 

Sesem maakte ook een businessplan voor de aankoop van het monumentale pand Brink 70 en de exploitatie van het museum daarin. Architect Hubert Jan Henket adviseerde over de herbestemmingsopties voor dit (deels) rijksmonument op een gezichtsbepalende locatie in Deventer.

 

Na jarenlang politiek geharrewar wees de gemeenteraad uiteindeljk alledrie de ingediende concurrerende plannen af en koos voor een andere locatie. Begin 2018 moet blijken of de vestiging van het museum daar mogelijk is.

 

mwfy:  adviseur van het stichtingsbestuur, i.h.b. voor PR en communicatie, ontwerp van een website en huisstijl.

 


 

Vrienden van de Deventer Binnenstad

 

In september 2006, was ik een van de mede-initiatiefnemers van de ‘Vrienden van de Deventer binnenstad'. Doel was om de discussie over de ontwikkeling van de binnenstad op een inhoudelijk hoger niveau te brengen en een rigoureuze heroverweging van de plannen voor een nieuw stadskantoor annex bibliotheek af te dwingen. Ook werd bevorderd dat er gerenommeerde experts van buiten de stad werden ingeschakeld bij plannen en uitvoering, zodat de kans op kwaliteit zo groot mogelijk werd. Zo zijn onder meer architect Jo Coenen en stedebouwkundig adviseur Fons Asselbergs in Deventer actief geweest.
De 'Vrienden' organiseerden drie zeer goed bezochte lezingen in de Burgerzaal, onder het motto ‘Luisteren naar de stad’, met
achtereenvolgens:

 • Hubert Jan Henket (architect, hoogleraar), 2007;
 • Fons Asselbergs (architectuurhistoricus, voormalig Rijksadviseur cultureel erfgoed, hoogleraar), 2008;
 • Hennes de Ridder (adviseur bouwkostenmanagement, hoogleraar), 2009.

 

Met papieren en mondelinge inspraakreacties, brieven aan de
gemeenteraad, persberichten, overleg met andere groeperingen, gesprekken met ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsfracties speelden de 'Vrienden' een zeer actieve rol bij de menings- en besluitvorming. Al met al een initiatief dat zeker heeft bijgedragen aan de positieve wending in de planontwikkeling voor de Deventer binnenstad.