Terug naar Nieuwsbrief

Vlechters van ’t Veen


Piet Duindam
 
Vlechters van ’t Veen wordt gevormd door het actieve duo Francis van der Linden en Piet Duindam. Professioneel maar niet voor de boterham. Hieronder een schets van hun activiteiten:
 

Alphen aan de Maas - jaarlijks GROOT onderhoud


Wat ooit is begonnen als een heggenvlechtcursus bij Erna in Alphen aan de Maas, is inmiddels een jaarlijks terugkerend Algeheel-GROOT-onderhoud geworden. Begin november gingen dit keer zelfs de minitrekker + maaier, de hakselaar en de motorheggenschaar op de aanhanger mee. Waar er voor Erna geen doorkomen meer aan was, maakten we met de minitrekker+maaier in de lage gearing korte metten met het zeer hoge onkruid. Met de motorheggenschaar konden we de in het verleden gevlochten meidoornhaag weer ontworstelen aan de meters hoog uitgegroeide bramen uit het naastliggende perceel. De hakselaar wist wel raad met snoeihout van bomen en heesters. Erna zorgde uitstekend voor de inwendige mens werd en aan het eind van de dag werden door een zeer gelukkige Erna uitgezwaaid.


Stadstuinen Leiden - Cursus Heggenvlechten


Het Archeologisch park Matilo in Leiden kent een rijke historie. Ongeveer tweeduizend jaar geleden lag hier een Romeinse legerplaats. Door de aanwezigheid van de soldaten voelde de lokale  bevolking zich beschermd en vestigde zich in de nabijheid van de versterking, waardoor een kampdorp. Door de ligging aan het Kanaal van Corbulo bloeide de handel.

Bij de realisering van de nieuwbouwwijk Roomburg werd het plan geopperd om op het terrein waar de legerplaats en het kampdorp hebben gelegen een park in te richten. Burgers vatte het plan op om de volkstuinen, die in het noordelijke gedeelte lagen, tot onderdeel van het park te maken. De gemeente heeft het voorstel overgenomen en een plan ontworpen, waarbij de opzet van de tuinen werd veranderd. De nadruk kwam te liggen op biodiversiteit en onderlinge contact. Vrijwilligers namen de organisatie voor het nieuwe tuincomplex op zich en richtten de Stichting Stadstuinen Leiden op, die het beheer over het complex heeft gekregen (meer informatie op www.stadstuinenleiden.nl). 
 


De cursus Heggenvlechten, die we als Vlechters van 't Veen in februari jl. in Stadstuinen Leiden hebben georganiseerd, is zo goed bevallen, dat we op  3 december jl. op herhaling mochten. De goed zichtbare groeiresultaten van de in februari gelegde heggen gaven een extra stimulans om dit jaar nog een keer aan de slag te gaan en het aanzicht van Stadstuinen Leiden verder te verfraaien. De deelnemers bestonden ook nu weer niet alleen uit leden van Stadstuinen Leiden, maar kwamen ook van Het Archeon. Ze toonden allemaal veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid om weer samen aan de slag te gaan. Na een presentatie over heggenvlechten, die werd afgesloten met extra aandacht voor Veiligheid, volgde een korte toelichting bij de heg. Daarna waaierden de koppeltjes van 2 uit en werd er her en der gewikt, gewogen, overlegd, gehakt en gezaagd, waarbij het enthousiasme en de durf om écht te hakken al snel de overhand kregen.

De inwendige mens werd gedurende de dag goed verzorgd door Stadstuinen Leiden. De tijd vloog, wat altijd een goed teken is. In de loop van de middag werden de slieten gezamenlijk gevlochten en het uiteindelijke eindresultaat mocht er zijn! Al met al een geslaagde dag, die weer vraagt om meer...
 
Met vriendelijke vlechtersgroet,
 
Piet Duindam & Francis van der Linden, 
Heggenvlechters, Vlechters van 't Veen
Terug naar Nieuwsbrief