Terug naar Nieuwsbrief

Internationaal nieuws 

 

Nationaal kampioenschap Engeland

In Engeland is het heggenvlechtseizoen al op stoom aan het komen. De ons wel bekende Nigel Adams en zijn zoon zorgden voor een clean sweep door beiden in hun categorie de eerste prijs binnen te slepen tijdens een van de eerste Ploughing and hedging competitions. Op zaterdag 27 oktober vindt in Barton (Cambridgeshire) het nationaal kampioenschap heggenvlechten plaats. Deze keer niet enkel heggenvlechten maar ook een countryside show. Heg & Landschap gaat er heen en combineert de reis met een bezoek aan een tweetal bijzondere landgoedgoederen en bossen met eeuwenoude bomen. Voor een uitleg over hedge laying door Daemon Peacock, klik hier. Het is nog ver weg maar op 17 februari 2019 vindt in Angmering (Zuid-Engeland) het Zuid-Engels kampioenschap plaats. Klein en een goede gelegenheid om eens lekker mee te doen.Boven: The Adams family with trophies. Onder: steam engines bij de Ploughing and hedging competition.


Heggenvlechtevenement Frankrijk

Dit seizoen gaan onze Franse collega’s een internationaal getint feestje bouwen. Twee heggenorganisaties (Mission bocage en Bocage Pays Branché) organiseren van donderdag 6 – zaterdag 9 maart 2019 een evenement rond heggenvlechten. Lezingen, wandelingen, etentjes en veel vlechten. Het precieze programma is nog niet bekend. Publiek uit de streek wordt uitgenodigd. Deelnemers komen uit verschillende delen van Frankrijk en het buitenland. Heg & Landschap zal deelnemen. Zodra er meer bekend is plaatsen we dit op onze website en in onze volgende nieuwsbrief.

Franse boeren vlechten een heg. Foto Georg Müller.


Over grote inzet en een falende overheid in Frankrijk

De nationale vereniging voor landelijke bomen en heggen (AFAC) en haar regionale afdelingen zijn actief in de promoties van heggen en bomen op het platteland. Zie bijvoorbeeld hun 3-daagse nationale bijeenkomst . Maar op nationaal niveau gebeurde het volgende: De minister van ecologische transitie en solidariteit (!-red.)  Nicolas Hulot presenteerde in juli het lang verwachte plan voor behoud en verbetering van de biodiversiteit in Frankrijk. De boodschap: de mensheid is bezig met de zesde massale verdwijning van soorten, maar het is nog niet te laat om er iets aan te doen en daarom pakken we (Franse regering) het aan. Verdwijnende bijen, een platteland zonder insecten, vogels en insecten - dat zijn beelden die we niet willen, zeiden de premier Edouard Philippe en Hulot in koor. Twee maanden later trad een gefrustreerde Hulot af. Hij had in de vijftien maanden dat hij minister was voortdurend het gevoel dat hij er alleen voor stond. Hij noemde pesticiden en biodiversiteit als voorbeeld van terreinen waarop geen enkele vooruitgang is geboekt. Als het er om ging, gaven Macron en zijn premier altijd weer voorrang aan gevestigde belangen boven het milieu. De druppel die de emmer deed overlopen was dat Macron met de Europese verkiezingen in zicht probeert de jagers (zeker één miljoen kiezers) te paaien met allerlei gunstige jachtmaatregelen. Daaronder het voor Nederland verwerpelijke plan om de jacht op grutto’s te heropenen!!! (info deels ontleent aan dagblad Trouw)


Over knotbomen en veldafscheidingen

Van de boeiende 2e Europese knotbomenconferentie die begin maart in Sare (Fr.) is georganiseerd kunnen we helaas nog geen verslag tonen. Naar ik verwacht zal dat wel in de volgende nieuwsbrief het geval zijn. Georg Müller zond een uitvoerig artikel over veldafscheidingen rond. Voor al diegenen die het nog niet gezien hebben, klik hier (PDF).

Knotbomenbos Sare.

 
Terug naar Nieuwsbrief