Terug naar Nieuwsbrief

Stichting Maasheggen Balgoij 


In het Maasheggenlandschap van Balgoij ligt ongeveer 12 km aan Maasheggen die door de stichting in samenwerking met diverse overheidsinstanties beheerd worden. Het zijn prachtige lijnen in het landschap die voor biodiversiteit zorgen. De warme lange zomer heeft alleen bij de nieuwe aanplant voor uitval gezorgd, opvallend is dat de oude hagen volop in blad staan en zeer veel besdracht (zie foto) hebben… is dit een voorteken van een koude winter?


Verder opvallend is dat het Maasheggengebied aantrekkingskracht heeft op de ooievaar. In het voorjaar waren ze al aanwezig en zoekende en een zeer grote groep ooievaars is afgelopen najaar gespot het Maasheggenlandschap (zie foto).Stichting Maasheggen Balgoij (SMB) organiseert ook in het seizoen 2018/2019 weer diverse werkdagen waar u aan kunt deelnemen. Werkzaamheden bestaan uit: Aanplanten, vlechten/leggen van heggen, verwijderen van overheersende pionierssoorten zoals vlier en braam en het knotten van wilgen. Op de website van de stichting (www.maasheggenbalgoy.nl) kunt u de planning en locatie zien en zich opgeven. Werkochtenden zijn kort dit op verzoek van de vrijwilligers. Werkzaamheden starten om 9 uur en eindigen om 12 uur, zodat iedereen tijd over heeft om zijn druk weekend leven verder vorm te geven. Gezelligheid, genieten en werken met elkaar in het landschap staat centraal. Voor overige vragen betreft het Maasheggengebied in Balgoij kunt u zich richten via de website van de stichting.

Onze stichting start traditioneel het seizoen tijdens de nationale Natuurwerkdag, dit jaar op zaterdag 3 november. De werkochtend zal in het teken staan van gezelligheid in het landschap waar we samen een zware, soortenrijke heg zullen vlechten. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt zich op geven via de website: www.natuurwerkdag.nl/index-home.php

Rico Ariens

Wij zoeken versterking voor ons bestuur en zoeken een netwerker/bestuurder die zich in wil zetten voor het Maasheggenlandschap. Deze persoon moet het landschap een warm hart toedragen en gewoon ‘schik hebben’ om dingen samen te doen. Er is ruimte voor eigen inbreng, nieuwe ideeën en mee ontwikkelen van een lange termijn visie. Alles is onbezoldigd!
Terug naar Nieuwsbrief