Terug naar Nieuwsbrief

Boomplantprogramma 2018-2019

 
Lees hieronder wat voor plantmateriaal we leveren, waarvoor het bestemd is en onder welke voorwaarden je aan het programma mee kunt doen. Op onze website zijn vanaf maandag 15 oktober soortenlijsten, eigen bijdragen en aanvraagformulieren te vinden.


Wat?

 • Inheemse bomen en struiken, zo veel mogelijk van autochtone herkomst. De teelt is met Milieukeur maar niet biologisch. Helaas is dat op de markt niet beschikbaar.
 • Maat: bosplantsoen. Veelal tweejarig, maat 60-120 cm lengte, kale wortel m.u.v. enkele soorten zoals kamperfoelie die in potjes geleverd worden. Door de droge, warme zomer zijn de meeste soorten wat kleiner dan gebruikelijk.
 • Planten worden geleverd in veelvouden van 25 stuks/soort. Voor sommige, minder voorkomende soorten is het mogelijk in eenheden van 5 stuks te bestellen. De reden hiervoor is dat het meeste plantgoed geleverd wordt in bossen van 25 stuks. Het is voor ons niet mogelijk om honderden bossen open te knippen en planten te tellen en voorraad bij te houden. Welke soorten in veelvouden van 5 of 25 geleverd worden staat in de soortenlijst op onze website.
 • Gratis advies v.w.b. aanleg en onderhoud.

Waarvoor?

 • Hoofddoelstelling van het programma is het versterken van biodiversiteit door het planten van inheemse struiken en bomen in bijvoorbeeld heggen, bosjes, bomenrijen enz. enz.
We ondersteunen daarbinnen vooral initiatieven die zich richten op:
 • Aanleg voedselbossen, permacultuur, ecologische tuinderijen.
 • Integratie van bomen in agrarische bedrijfsvoering (o.a. agroforestry, loofvoedering vee).
 • Aanleg in ecologische wijken, in parken.
 • Boomplantdagen voor scholen.
 • Sociale acties zoals aanleg heggen rond moestuin verzorgingshuis.
 • Herstel cultuurlandschap.
We proberen daarbinnen tot een redelijke geografische verdeling van het plantgoed te komen.


Onder welke voorwaarden

 • Je verplicht je Heg & Landschap informatie te sturen over enkele kenmerken van de aanplant zoals plaats, type landschapselement, maand van planten ed. Daar horen ook enkele foto’s van de aanplant en de situatie eind mei 2019 bij. Dit alles omdat wij verplicht zijn onze Franse sponsor (Fondation Yves Rocher) hierover te rapporteren. Wat en hoe kun je op onze website lezen.
 • De ondersteuning door ons programma dient tot meer aanplant te leiden. Projecten en initiatieven waarvoor middelen beschikbaar zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning met plantgoed. Advies vragen kan altijd.
 • De aanplant dient gegarandeerd in de winter 2018-2019 plaats te vinden.
 • Verstrekt plantgoed mag niet aan andere projecten, personen of instanties gegeven worden zonder toestemming van Heg&Landschap en mag niet verkocht worden.
 • Plantgoed moet op ons opslagterrein in Berghem (NB) opgehaald te worden op daarvoor aangegeven dagen (veelal vrijdag en zaterdag). Het kan ook regionaal worden verdeeld, mits er voldoende aanvraag uit een bepaalde streek is en deelnemers uit die streek hieraan medewerking willen verlenen.
 • We kunnen soorten leveren zo lang de voorraad bij de kwekers strekt. Sommige soorten zijn beperkt beschikbaar. Dat geldt zeker na afgelopen zomer. We zullen dit via onze website en nieuwsbrief aangeven.
 • Voor het plantmateriaal wordt een eigenbijdrage gevraagd. Voor de meeste soorten is dat in de orde van € 0,35/stuk. De eigen bijdrage valt voor sommige (dure) soorten hoger uit. Hij kan ook iets hoger zijn als, later in het seizoen, bepaalde maten niet meer beschikbaar zijn en we een andere maat moeten leveren. Op onze website is de soortenlijst met eigen bijdragen te lezen.
 • Je ontvangt na levering per mail een nota. Deze dient binnen 14 dagen te worden betaald.
 
 
Terug naar Nieuwsbrief