onlineversie


NIEUWSBRIEF


oktober 2016

In deze Nieuwsbrief:
 • Inleiding
 • 150.000 bomen en struiken én meer
 • Cursussen
  • Groen & Doen in uitvoering
  • Cursussen het komend seizoen
 • Vereniging voor heggenvlechten 
 • Wedstrijden heggenvlechten seizoen 2016-2017
 • Reisverhalen 
  • Heggenvlechten in de Morvan
  • Heggen op Bronstijdwallen in Devon
 • Evenementen 
 • Publiciteit 
 • Tot slot 
   


Beste mensen,

Dit is de vierde nieuwsbrief van de Stichting Heg & Landschap. In april (nr. 3) hebben we de balans opgemaakt van het afgelopen seizoen: het heggenvlechten en de aanplant van bomen en struiken. Inmiddels is het oktober. En hoewel ik nog steeds wespen en hommels op de frambozenstruiken zie vliegen, is de eerste nachtvorst gevallen en staat er een fijn, maar schraal en koud windje. De roodborstjes overstemmen alles en iedereen om hun territoria aan te geven en de meidoornstruiken kleuren al prachtig rood. De tekenen zijn duidelijk, het nieuwe seizoen staat voor de deur.

In deze nieuwsbrief onder andere de mijlpaal van 150.000 geplante bomen en struiken, onze cursussen, reisverhalen, van alles over heggenvlechten het komend seizoen en de aankondiging van een congres waarin de ‘eetbare heg’ een belangrijke rol speelt.

De website van Heg & Landschap wordt vernieuwd. Kijk voor actuele informatie over de cursussen en kampioenschappen heggenvlechten daarom op www.heggen.nu.

 

Lex Roeleveld 

Namens de stichting Heg & Landschap

150.000 bomen en struiken én meer


Heg & Landschap is de Nederlandse partnerorganisatie van de Fondation Yves Rocher, die wereldwijd jaarlijks de aanplant van miljoenen bomen en struiken financieel ondersteunt. De Fondation doet dat in het kader van het programma Plant for the planet, een initiatief van UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties. Hoofddoel van het programma is het versterken van de biodiversiteit.

Lees verder

Cursussen

 

1. Groen & Doen cursussen in uitvoering

In het laatste jaar dat de regeling van kracht is, organiseert Heg & Landschap drie Groen & Doen cursussen: groen erfgoed, heggenvlechten en voedselbossen. Drie succesvolle cursussen die net afgerond zijn, of waarin de deelnemers met de laatste loodjes bezig zijn.

 

2. Cursussen het komend seizoen

De landelijke subsidieregeling Groen&Doen is beëindigd. Heg & Landschap gaat niettemin door met het organiseren van cursussen op de thema's Groen erfgoed, Heggenvlechten en De eetbare heg.


 

Lees verder

Vlechtrelict in Duitsland

Vereniging voor Heggenvlechten opgericht


De nieuwe Vereniging voor Heggenvlechten is op 4 september officieel ingeschreven. Bij de notaris zijn de statuten vastgesteld, de inschrijving bij de KvK is gedaan en de eerste vergadering van het bestuur heeft plaats gevonden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit Peter Ceelen (voorzitter), Rob Juijn (penningmeester) en Hans van Berlo (secretaris).
 
Lees verder en word lid

Wedstrijden heggenvlechten seizoen 2016-2017


In Nederland

Het ziet er naar uit dat er dit jaar, net als afgelopen jaar, weer 3 kampioenschappen heggenvlechten in Nederland georganiseerd zullen worden:
 1. Heggenvlechten voor ons erfgoed. Op zaterdag 14 januari, landgoed Bonenburg, Heerde.
 2. Kromme Rijnstreek kampioenschap heggenvlechten. Zaterdag 11 februari in Bunnik. 
 3. Nationaal kampioenschap Maasheggenvlechten. Zondag 12 maart, Boxmeer. Maasheggenstijl, diverse prijzen. 
In Engeland
Op 21 oktober wordt de National Hedge Laying Competition gehouden in Chester, een prachtige plaats op de grens met Wales. De eendaagse wedstrijd vindt plaats op een oud, betoverend mooi landgoed. Een aantal gildeleden zal de wedstrijd bijwonen en twee zullen aan het kampioenschap deelnemen. De toegang is gratis. 
Lees verder en bekijk video's

Reisverhalen


We ontvingen twee enthousiaste reisverslagen. Hans van Berlo, secretaris van de Vereniging voor Heggenvlechten, bezocht de Morvan. De Morvan is één van de van oudsher arme streken in Frankrijk waar het heggenvlechten eigenlijk nooit helemaal is verdwenen. Hans bezocht onder andere het bezoekerscentrum van het Parc du Morvan en trof er een voor ons oude bekende aan: Philippe Hoeltzel, onvermoeibaar strijder voor het ambacht. 
 
Lees verder over heggenvlechten in de Morvan

Vlechtrelict bij Bibracte, de oude Keltische nederzetting op de Mont Beuvray, Morvan.

Maja Kooistra, bestuurslid van de stichting Heg & Landschap, was op reis zuidwest Engeland. Land van heggen, houtwallen, appelcider en heggenvlechters. Maja is er op bezoek geweest bij de ecoloog en voorzitter van de Devon Hedge Group, Rob Wolton en onderzoekt op de haar eigen wijze de mysterieuze lijnen, vormen en beplanting van eeuwenoude wallen. 
 
Lees verder over Maja's reis

Restant van een Bronstijd perceelsafscheiding, reave, in begraasd gebied.

Evenementen


Op vrijdag 9 december organiseert de stichting Van Akker naar Bos een congres over natuurlijke landbouw. In natuurlijke landbouw spelen bomen en struiken een cruciale rol. Een heggen is idealiter opgebouwd uit kruiden-struiken-bomen. Zulke heggen vangen zoveel mogelijk zonlicht op, bedekken de bodem en hebben wortelstelsels met een groot bereik. Dat is waar men in de natuurlijke landbouw naar streeft. Een ‘eetbare heg’ is een prachtige invulling van natuurlijke landbouw. Wil je meer met heggen en voedselproductie, bekijk dan het programma en schrijf je in voor het tweede Van Akker naar Bos congres:  www.akkernaarbos.nl/congres-2016/

Publiciteit

 • Heg & Landschap presenteerde zich bij een aantal evenementen. In mei op een mooie natuurdag op landgoed Het Leusveld in Brummen. Met hazelaartakken hebben Hans van Berlo en Lex Roeleveld een mooie demoheg gevlochten die veel aandacht trok.

Demonstratieheg van hazelaartakken aan het einde van de natuurdag.

 • Eind juli hebben we samen met de stichting Van Akker naar Bos een stand ingericht tijdens de eerste, goed bezochte St Joapik streekmarkt in Markelo. Begin oktober is tijdens de Open Dag van het Nederlands Ecologisch Onderzoekinstituut (NIOO) in Wageningen een stuk heg gevlochten op de houtwal die we er 6 jaar gelden hebben aangeplant. De open dag werd druk bezocht (ruim 2.000 belangstellenden). Er was veel belangstelling voor het vlechten. Medewerkers van het NIOO zullen de bijna 400 meter lange heg de komende 4 jaar vlechten. Met enige begeleiding van onze kant.


Open Dag van het Nederlands Ecologisch Onderzoekinstituut (NIOO) in Wageningen.

 
 • Contactdag Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) op 24 september in Culemborg over het borgen van immaterieel erfgoed door het uitvoeren van het erfgoedzorgplan. Heg & Landschap is hiervoor ingedeeld in de categorie potentiele voorbeeldprojecten. In de bijeenkomst werd nadrukkelijk gesteld dat erfgoed levend is. Het zit in de harten en hoofden van mensen en wordt alleen door nieuwe generaties overgenomen als het aangepast wordt aan de eigen tijd en nieuwe behoeften. Dit zijn voor Heg & Landschap dan ook de uitgangspunten voor het heggenvlechten.
 • In augustus heeft Louis Dolmans, voorzitter van Heg & Landschap, een kritische brief naar het tv programma PAUW gestuurd n.a.v. laatdunkende opmerkingen van Herman Pleij over de inventaris immaterieel erfgoed. Het KIEN heeft de brief op haar website gepubliceerd. We hebben geen reactie van de PAUW-redactie op de brief ontvangen.
 • Audiotour NS. De NS heeft een audio-app ontwikkeld waarmee treinreizigers naar verhalen over het landschap kunnen luisteren. Voor deze audiotour heeft Lex Roeleveld een verhaal over landelijke heggen ingesproken. Het audiotour project wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week van 22-30 oktober in Eindhoven. Het heggenverhaal zal een van de verhalen zijn die op het traject Utrecht-Eindhoven zal proefdraaien. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend.

Tot slot


Stuur ons je op- en aanmerkingen over deze Heg & Landschap nieuwsbrief. Stuur hem s.v.p. door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn (zie link onderin).

De volgende Heg & Landschap nieuwsbrief staat gepland voor half december. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg of png en tenminste 500 Kb grootte.

De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Robert & Peter Ceelen, Gerard Verschooten, Sophie Thomasset, Hans van Berlo, Froukje Rienks, Perro de Jong en Lex Roeleveld. Waarvoor dank.

Ik wens jullie een mooie start van het nieuwe winterseizoen toe.


Lex Roeleveld

namens de stichting Heg & LandschapDe geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk, renderend cultuurlandschap.

© 2016 stichting Heg & Landschap.

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
stichting@hegenlandschap.nl


ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal